top of page
Zoeken

Eefje Meihuizen-Kuyt van Maatschap Kuyt-Meihuizen als lid toegetreden aan ZUCO

Samen met Eric Meihuizen boert Eefje midden op de Hoge Veluwe op Landgoed Leuvenum. Naast het melken van de ruim 70 koeien en hun lidmaatschap en bestuurlijke inzet voor Royal Friesland Campina verwerkt de maatschap een deel van de melk zelf tot zuivel en kaas voor eigen verkoop.


Eefje ziet participeren in Zuivelcoöperatie ZUCO U.A. als een verlengstuk van het melkveebedrijf en daarnaast als aanvulling op de huidige activiteiten in de korte keten. Naast de directe ondersteuning op bedrijfsniveau ziet Eefje veel kansen op het gebied van coöperatief verbinden en ontwikkelen in de zuivelketen. De maatschap wenst collectief in te spelen op ontwikkelingen in de markt markt en maatschappij en het ondersteunen en versterken van de zuivelketen. ‘Meer gevoel bij de actualiteit en gezamenlijk de regie nemen dat is wat we moeten doen’.


Als ZUCO zijn we erg blij met de maatschap als visitekaartje en uiteraard de bestuurlijke kennis en ervaring van Eefje. Om deel uit te kunnen maken van Zuivelcoöperatie ZUCO U.a. vraagt een ondernemer lidmaatschap aan. Lidmaatschap betekent participatie en biedt eigenaarschap en zeggenschap. Dankzij deze coöperatieve samenwerking wordt middels een gedeelde ketenstrategie geïnvesteerd in ondernemingsperspectief, worden individuele ondernemingskosten laag gehouden en collectief intellectuele eigendommen ontwikkeld, uitgedragen en beschermd. Meer info.
Comments


bottom of page