top of page

Maak het mee!

Coöperatieve deelname biedt groei van uw netwerk en kennis, financieel voordeel en ontwikkelingsperspectief in de zuivelketen.

Om deel uit te kunnen maken van Zuivelcoöperatie ZUCO U.a. vraagt een ondernemer lidmaatschap aan. Lidmaatschap betekent participatie en biedt eigenaarschap en zeggenschap. Dankzij deze coöperatieve samenwerking wordt middels een gedeelde ketenstrategie geïnvesteerd in ondernemingsperspectief, worden individuele ondernemingskosten laag gehouden en collectief intellectuele eigendommen ontwikkeld, uitgedragen en beschermd. 

bottom of page