top of page
Country Field

De coöperatie

Zuivelcoöperatie ZUCO U.A. dient het collectieve belang van haar leden in de zuivelketen. De coöperatie zet zich in om een volhardende positie in de zuivelketen te verwerven en echte zuivel onderdeel te maken van de emotionele- en smaakvolle verbinding tussen stad en platteland. Coöperatief werken we aan de hand van een breed gedragen visie en vervullen we een maatschappelijke behoefte.

 

Het coöperatieve verdienmodel bestaat uit dienstverlening voor leden en uit het sluiten van partnerschappen met uiteenlopende partijen in de zuivelketen.

Concreet verbeteren en borgen we de kwaliteit van product en uitstraling van de leden, bieden we (opstart)begeleiding aan kleinschalige marktinitiatieven, doen we de (content)marketing, de onderhandelingen met (keten)partijen en nemen we deel aan vooruitstrevende zuivelinitiatieven vanuit de markt. Met een gezamenlijke ketenstrategie ambiëren we direct in te spelen op de behoeftes vanuit de markt en van onze leden. Coöperatief vormen we één front, creëren we een toonaangevende positie in de keten, versterken we elkaar, investeren we samen en verdunnen we de kosten van bijvoorbeeld uitvoering, inkoop en distributie.

bottom of page