top of page

Zuivelcoöperatie ZUCO UA toen, nu en globaal over 10 jaar

Toen

Het ontstaan van Zuivelcoöperatie U.A. gaat terug naar 14 oktober 2018. De verbindings- en uitdraging ambities van een melkveehouder en een horecaondernemer uit de stad zijn samengebracht in de coöperatieve zuivelonderneming. Als uiting van de ambities werd geïnvesteerd in een kleinschalige productie en ontwikkelings-faciliteit in het centrum van Dokkum en het aantal leden groeide naar 4. Met de aanvoer van de beste toepasbare melk afkomstig van een transparante en kleinschalige boerderijlocatie werd ingezet op zichtbare bereiding van pure en natuurlijke culinaire zuivel- en roomijsproducten. Met dit concept werd een zeer effectieve en heel smaakvolle verbinding gelegd tussen stad en platteland.

Heden

Als klein en geheel nieuw zuivelconcept spelen we sinds 2018 in op een breedgedragen maatschappelijke behoefte. De uitdagingen die de jaren van opstart met zich mee hebben gebracht hebben de leden gedwongen tot lastige maar essentiële besluitvorming om de coöperatie en met name de visie te beschermen. Het besluit tot ‘uit het zicht terugtrekken’ heeft
de leden meer verenigd en de tijd heeft een keten brede behoefte laten ontstaan. De behoefte tot verbinding en ontwikkeling in de zuivelketen is groot. Het is daarin van belang dat de belangen op een zuivere manier worden behartigd en de belanghebbenden de touwtjes in handen houden. ZUCO is ingericht, voorziet de markt en haar leden in een behoefte, is klaar om te groeien, heeft veel kennis ontwikkeld en een interessant netwerk opgebouwd.

Globaal over 10 jaar

Met ons gezamenlijke ledenvermogen Investeren in een verbindings- en ontwikkelingsfaciliteit dat als coöperatief uithangbord dient en als toonaangevend verlengstuk de ledeneigenaren en hun bedrijfsvoering effectief voorwaarts helpt met het toekomstbestendig ondernemen in de zuivelketen. Hierin worden zuivelproducten en concepten ontwikkeld en klaargemaakt om uit te zetten in de markt en de maatschappij. Leden ervaren een positief gevoel van eigenaarschap en zijn trots op de geschiedenis die we samen schrijven. Er wordt een positieve koers gevaren die partijen bij elkaar brengt en de leden dient in hun primaire onderneming.

Coöperatief brengen we intrinsieke kwaliteit terug in de zuivelketen door ons te richten op de ketenpositionering van onze leden en hun bedrijfsvoering, de hoogwaardigheid van zuivelproducten en marktinitiatieven uit het veld.
bottom of page