top of page

ROUTE 2030

Sinds de oprichting van Zuivelcoöperatie ZUCO U.A. in 2018 is de coöperatie een aanzienlijke transformatie ondergaan, gesteund door jarenlange ervaring en expertise in de zuivelsector. Dit heeft waardevolle kennis, vertrouwen en netwerken opgeleverd, wat ons als coöperatie heeft versterkt.

De financiële positie is solide en de coöperatie is vastbesloten om Route 2030 voort te zetten. Route 2030 is opgedeeld in drie fasen, waarvan we momenteel fase 1 doorlopen. Ons doel is duidelijk: we streven ernaar om unieke zuivel-'specialties' te creëren, gericht op smaak, gezondheid en beleving, samen met en voor onze ledenondernemers. Dankzij ons onderscheidende ledenprogramma en effectieve ondersteuning boeken we vooruitgang. 

Stap voor stap bereiden we ons voor op fase 2 en 3. Zuivelcoöperatie ZUCO U.A. wordt hét aanspreekpunt voor marktpartijen. Via de product- en conceptontwikkelingsfaciliteit gaat de coöperatie waarde creëren voor de toekomstige wereld van zuivel. 

Bij Zuivelcoöperatie ZUCO U.A. draait alles om verbinding en ontwikkeling. Onze leden en partners zijn gedreven en gemotiveerd, en als coöperatieve vereniging gedijen we op samenwerking. Samen versterken we elkaar en bouwen we aan een toekomst waarin we vooroplopen in de zuivelindustrie.

Geïntresseerd? Neem contact met ons op!

Route 2030.png
bottom of page